کتاب مرجع برنامه نویسی سی شارپ معروف به C# Yellow Book

این کتاب مرجع آموزش سی شارپ در بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان ازجمله دانشگاه Hull انگلستان می باشد که به کتاب زرد سی شارپ معروف است. برای دانشجویانی که میخواهند مفاهیم شی گرائی و اصول پایه ای برنامه نویسی سی شارپ را فرا بگیرند بسیار مفید می باشد .                                                              دانلـــود کتاب