Sniffing  در اصطلاح لغوی بو کشیدن ،پویش یا استراق سمع معنی میدهد و به نرم افزار هایی که وظیفه انجام استراق سمع در شبکه را دارند Sniffer می گویند . کار این نرم افزارها گوش دادن به پورت های سیستم و لایه های زیرین شبکه در مدل ISO می باشد. اینگونه ابزارها در کل همانند یک شمشیر دولبه عمل می کنند که هم می توان از آنها در حمله به شبکه های مختلف استفاده کرد و هم در مدیریت و امنیت شبکه از این ابزارها بهره برد، با این اوصاف یکی از تخصص هایی که یک مدیران امنیت یا مدیریت مخاطرات شبکه ( CERT ) باید داشته باشند استفاده از ابزارهای Sniffing  می باشد تا بوسیله آن شبکه تحت نظارت خود را بررسی کنند و نقاط ضعف اش را بیابند

نرم افزارهای بسیاری را جهت استراق سمع از شبکه می توان نام برد مانند نرم افزار  Snort   و   Wireshark

من در مورد این نوع روش حمله و بررسی رفتاری آن مقاله ای تهیه کرده ام که  جهت دانلود قرار میدهم ،امیدوارم مفید واقع شود