آموزش برنامه نویسی با بانک اطلاعاتی  SQLite

در زمینه آموزش بانک اطلاعاتی SQLite برای برنامه نویسی در ویندوز ، کتابی ارزشمند و با مثال عملی را برایتان قرار داده ام. این کتاب را آقای مسعود لطفی در سی صفحه و بهمراه برنامه های مثال با زبان سی شارپ جمع آوری و تدوین نموده اند.